کارمندان مایکروسافت در سال 1978 و همان جمع در یک مراسم در سال 2008

کارمندان مایکروسافت در سال 1978 و همان جمع در یک مراسم در سال 2008
توسط tarikh

کارمندان مایکروسافت در سال 1978 و همان جمع در یک مراسم در سال 2008

کارمندان مایکروسافت در سال 1978 و همان جمع در یک مراسم در سال 2008

کارمندان مایکروسافت در سال 1978 و همان جمع در یک مراسم در سال 2008

 

درباره نویسنده این مطلب ...

tarikh

با نظرات خود مارا همراهی کنید