کارت دانشجویی فرح پهلوی

کارت دانشجویی فرح پهلوی
توسط tarikh

کارت دانشجویی فرح پهلوی

این کارت مربوط به سال 1939 یا همان 1308 گرفته شده است

گمان میرود این تاریخ اشتباه باشد در کل چه درست یا چه اشتباه تیم گردآوری ما این مساله را تایید نمیکند

کارت دانشجویی فرح پهلوی

درباره نویسنده این مطلب ...

tarikh

با نظرات خود مارا همراهی کنید