عکس قدیمی کارت دریافت سهمیه تریاک (١٣٤٩)

عکس قدیمی کارت دریافت سهمیه تریاک (١٣٤٩)
توسط tarikh

عکس قدیمی کارت دریافت سهمیه تریاک (١٣٤٩)

یکی از کارهای عجیبی که آنروزها در بهداری انجام می شد و حالا نیز شاید شما خواننده عزیز باور نکنید ، دادن تریاک به معتادان مسن بود

عکس قدیمی کارت دریافت سهمیه تریاک (١٣٤٩)

عکس قدیمی کارت دریافت سهمیه تریاک (١٣٤٩)

درباره نویسنده این مطلب ...

tarikh

با نظرات خود مارا همراهی کنید