اسوالد اشپنگلر یکی از فیلسوفان ریاضیات فلسفه و تاریخ آلمانی

spengler
توسط tarikh

اسوالد اشپنگلر O. Spengler (تولد ۲۹ می ۱۸۸۰ – درگذشت ۸ می ۱۹۳۶) از فلاسفه بزرگ آلمانی

به سال ۱۸۸۰ در شهر بلاکنبرگ آلمان متولد شد. تحصیلات خویش را در رشته‌های ریاضیات فلسفه و تاریخ در اساس و ساختمان تمدن مشرق زمین پرداخت و شاهکار تاریخی و فلسفی خود را به نام انحطاط غرب در سال ۱۹۱۸ به جهان عرضه داشت.

اشپیگلر بیشتر دوران زندگی خود در گوشه آرامی در شهر مونیخ به سر آورد و نتیجه بررسیها و مطالعات و اندیشه‌های خویش را در قالب کتاب‌های ارزنده‌ای به چاپ رسانید و سرانجام در ۵۶ سالگی به سال ۱۹۳۶ جهان را بدرود گفت.

اشپینگلر اثر بزرگ و برجسته خود را در زمینه فلسفه تاریخ نگاشته و در آن با بررسی‌های تاریخی و اجتماعی می‌کوشد تمدن‌های جهان را از ابتدای پیدایش تا قرن معاصر تجزیه و تحلیل نماید. او می‌کوشد مسیر مشخص تمام فرهنگ‌ها را روشن سازد و از روی آن تحول‌های فرهنگها و تمدنهای کنونی را پیش بینی نماید.

«سالهای تصمیم» یکی دیگر از آثار باارزش این فیلسوف است.

با تشکر دانشنامه تصویری فارسی

 

اسوالد اشپنگلر یک فیلسوف آلمانی است 14p.ir

اسوالد اشپنگلر یک فیلسوف آلمانی است 14p.ir

اسوالد اشپنگلر یک فیلسوف آلمانی است 14p.ir

اسوالد اشپنگلر یک فیلسوف آلمانی است 14p.ir

اسوالد اشپنگلر یک فیلسوف آلمانی است 14p.ir

اسوالد اشپنگلر یک فیلسوف آلمانی است 14p.ir

اسوالد اشپنگلر یک فیلسوف آلمانی است 14p.ir

اسوالد اشپنگلر یک فیلسوف آلمانی است 14p.ir

درباره نویسنده این مطلب ...

tarikh

با نظرات خود مارا همراهی کنید